POPS WORLDWIDE - ĐƠN VỊ KINH DOANH GIẢI TRÍ KỸ THUẬT SỐ HÀNG ĐẦU ĐÔNG NAM Á

POPS đang làm việc với mạng lưới KOLs lớn nhất Việt Nam, đặc biệt là những người nổi tiếng. Thông qua các giải pháp tiếp thị toàn diện, chúng tôi có được chi phí dịch vụ KOLs cam kết tốt nhất trên thị trường với các cơ hội quảng bá chéo kết hợp cùng các KOLs và KOCs lớn khác.

Why POPS talents

Đối với các tài năng

- Định hướng & lên kế hoạch phát triển: POPS định hướng và lên kế hoạch phát triển cho mỗi tài năng trẻ dựa trên kỹ năng và thế mạnh riêng của họ.

- Quản lý & xây dựng hình ảnh: POPS giúp bạn phát triển hình ảnh, đảm bảo duy trì sự phát triển bền vững thương hiệu cá nhân cho bạn.

- Quản lý quyền sở hữu & phân phối: POPS bảo vệ tuyệt đối các tài sản trí tuệ của bạn, việc của bạn chỉ là chỉ tập trung cho đam mê của mình.

- Được ưu tiên: Được ưu tiên lựa chọn xuất hiện trong tất cả các sự kiện, dự án phù hợp của POPS.

- Hợp tác với nhãn hàng: Danh mục đối tác thương hiệu đa dạng của POPS sẽ đem đến nhiều cơ hội cộng tác đặc biệt dành cho bạn.

Đối với Đối tác (nhãn hàng)

- Nguồn cung lớn: POPS chọn lựa các tài năng/KOLs phù hợp cho chiến dịch của bạn dựa trên tập khách hàng mục tiêu, ngành, địa lý, giới tính và độ tuổi.

- Sáng tạo: Chúng tôi sẽ xây dựng 1 câu chuyện mang màu sắc và ý nghĩa hơn cho thương hiệu của bạn.

- Quản lý chiến dịch: Dù bạn có làm việc với 1 hay nhiều KOLs khác nhau, hãy đễ chúng tôi làm điều đó giúp bạn!

- Insights: Analysis and reporting to track performance and ROI.

Join now

KOLs & Influencers

POPS cộng tác và quản lý mạng lưới các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, influencers mang tầm ảnh hưởng lớn với công chúng. Đóng vai trò cầu nối, POPS tư vấn cũng như giúp các KOLs và thương hiệu dễ dàng kết nối với nhau nhằm tạo ra các nội dung giải trí chất lượng đồng thời giúp các thương hiệu tiếp cận hiệu quả và xây dựng hình ảnh gần gũi với người dùng.

Join now