POPS WORLDWIDE - ĐƠN VỊ KINH DOANH GIẢI TRÍ KỸ THUẬT SỐ HÀNG ĐẦU ĐÔNG NAM Á

Ông Trung là một trong số ít nhân sự cấp cao đã cống hiến 14 năm làm việc để xây dựng POPS trở thành công ty giải trí kỹ thuật số hàng đầu Đông Nam Á kể từ khi thành lập tại Việt Nam.

Ông tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông được bổ nhiệm vào vị trí hiện tại vào năm 2019, và đóng góp đáng kể những chuyên môn về phát triển phần mềm, kiểm soát chính sách và kỹ thuật của tất cả các nền tảng OTT.

Ông chịu trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn và quy trình làm việc cho nhóm vận hành và nhóm nền tảng trong khu vực, quản lý và phát triển đội ngũ làm việc hiệu suất cao, duy trì các hệ thống rõ ràng và áp dụng các quy trình của POPS tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Ông giúp duy trì tất cả các nền tảng luôn ở mức tốt nhất.

Về mặt cá nhân, ông có niềm đam mê với thiên nhiên và động vật. Điều này giúp ông cân bằng được cuộc sống.