POPS WORLDWIDE - ĐƠN VỊ KINH DOANH GIẢI TRÍ KỸ THUẬT SỐ HÀNG ĐẦU ĐÔNG NAM Á

Bà Thắm Nguyễn có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán và đồng hành  với POPS từ những ngày đầu thành lập tại Việt Nam.

Vai trò của bà tại POPS Worldwide là quản lý kế toán, kiểm soát tài chính, đồng thời thiết lập chiến lược tài chính cho sự phát triển dài hạn có lợi nhuận của doanh nghiệp. Dưới sự lãnh đạo của bà, POPS đã triển khai thành công hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) theo tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các văn phòng POPS tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia vào năm 2021.

Qua 12 năm gắn bó với POPS, bà đã đóng góp vào các hoạt động gọi vốn của công ty, bao gồm các lần gọi vốn đầu tư thành công từ các nhà đầu tư lớn có niêm yết như Estbridge Partners, Mirae Asset-Naver Asia Development Fund, Warner Media, IT Farm và gần đây nhất là do TV TOKYO Corporation dẫn đầu.

Bà tốt nghiệp chuyên ngành tài chính và có chứng chỉ Giám đốc tài chính.

Trước khi gia nhập POPS, bà đã giữ các vị trí liên quan đến tài chính tại một số tổ chức có lợi nhuận.