POPS WORLDWIDE - ĐƠN VỊ KINH DOANH GIẢI TRÍ KỸ THUẬT SỐ HÀNG ĐẦU ĐÔNG NAM Á

Bà Meggie (Tân) Nguyễn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và phát triển kinh doanh, đồng thời bà cũng có hiểu biết sâu sắc về ngành giải trí và âm nhạc trong nước.

Trong vai trò hiện nay tại POPS, bà Tân chịu trách nhiệm giám sát đội ngũ Phát triển Quan hệ Đối tác Nghệ sĩ, Phát triển Tài năng & KOL, Giải pháp Thương hiệu & Quảng cáo cũng như Tiếp thị mạng lưới. Bà đã chứng minh khả năng lãnh đạo của mình trong việc thúc đẩy và tối đa hóa tất cả các nguồn doanh thu để đáp ứng sự phát triển của POPS.

Bà thành công trong việc kết nối các nhãn hàng uy tín và các nghệ sĩ hàng đầu tại Việt Nam, nhờ hiểu rõ nhu cầu của nhãn hàng và cách đưa nhãn hàng vào nội dung và sản phẩm từ KOLs.

Trước khi gia nhập POPS vào năm 2015, bà đã dẫn đầu các dự án tiếp thị và truyền thông cho các thương hiệu quốc tế trong ngành ô tô và ngành giáo dục.