POPS WORLDWIDE - ĐƠN VỊ KINH DOANH GIẢI TRÍ KỸ THUẬT SỐ HÀNG ĐẦU ĐÔNG NAM Á

Ông John Xavier là chuyên gia về truyền thông kỹ thuật số với hơn 14 năm kinh nghiệm phụ trách quản lý và có nhiều sáng kiến kỹ thuật số cho các thương hiệu lớn trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương. Năm 2020, ông gia nhập POPS Worldwide với vai trò Phó Chủ tịch Phát triển Đối tác. Ông đã giúp POPS mở rộng mối quan hệ hợp tác với các agencies, các nhãn hàng, và mạng lưới đối tác quảng cáo trên toàn khu vực bằng những kiến thức và mạng lưới nghề nghiệp đã được tích lũy.

Ông xây dựng các chiến lược truyền thông kỹ thuật số với cách tiếp cận thực tế và luôn sử dụng dữ liệu đo lường tạo nên lợi điểm độc nhất trong việc mang đến những trải nghiệm mua và lên kế hoạch truyền thông kỹ thuật số.