POPS WORLDWIDE - ĐƠN VỊ KINH DOANH GIẢI TRÍ KỸ THUẬT SỐ HÀNG ĐẦU ĐÔNG NAM Á

Bà Hạnh Lê là chuyên gia kế toán tài chính được đánh giá cao, với hơn 15 năm kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài chính – kế toán. Bà có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức đang phát triển cho đến các tập đoàn đa quốc gia lớn có uy tín,

Bà tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và đã đạt được chứng chỉ ACCA.

Trước khi gia nhập POPS, bà làm việc cho các công ty đa quốc gia của Mỹ. Bà là Kiểm soát viên Tài chính cho Tập đoàn Tyco Electronics, phụ trách tất cả các khía cạnh về tài chính và kế toán cho các công ty ở Việt Nam và Thái Lan. Bà đã tham gia vào ba dự án lớn M&A và là thành viên chủ chốt của dự án chuyển đổi doanh nghiệp trong khu vực.

Bà gia nhập POPS vào tháng 9 năm 2021 và đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn các thành viên trong suốt quá trình kiểm toán Những Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).