POPS WORLDWIDE - LEADING DIGITAL ENTERTAINMENT IN SOUTHEAST ASIA

ANIMATION ASSISTANT (COMIC TEAM)

Full time
Ho Chi Minh city
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Từ file webtoon của hoạ sĩ thực hiện khâu cắt files, tách layers, diễn động để Animation Artist chuyển thành định dạng movingtoon. Clip movingtoon mẫu:

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
  • Biết vẽ tay, có kỹ năng dùng photoshop.
  • Sử dụng thành thạo bảng vẽ wacom.
  • Biết vẽ, yêu thích phong cách manga/ anime.
  • Có tư duy diễn hoạt chuyển động.